REFERENSER

Vi har en diger referenslista med stora företag inom näringslivet inom privata, statliga och kommunala företag, såsom:

 • Polisen, Piketenheten och Nationella Insatsstyrkan
 • Försvaret
 • Banverket
 • Vägverket, trafik och produktion
 • LKAB i Kiruna
 • Göteborgs spårvägar
 • VA-Verket
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Sveriges Radio & TV
 • Flextronics
 • Volvo, Personvagnar och Lastvagnar
 • Maersk Sverige AB